Nieuws uit Zevenaar en omstreken

Posts tagged ‘Sociaal zevenaar sociaalzevenaar speerpunten’

Speerpunten Sociaal Zevenaar

Sociaal Zevenaar, Hart voor Zevenaar.

Lijst 6

Sociaal Zevenaar ondersteunt alle activiteiten die de kwaliteit van leven en het welzijn van mensen bevorderen.

Sociaal Zevenaar vindt dat de basisvoorzieningen voor jeugd en ouderen overeind dienen te blijven. De ouderen hebben geknokt voor de huidige voorzieningen!

* Wij wensen een sterk gemeentebestuur om de grote veranderingen die er aan komen op te vangen. Verstandig bezuinigen waar het kan. Overeind houden wat moet!

* Invoeren van WMO raad en participatieraad is van groot belang om burgers echte inspraak te geven.

* Veel steun aan vrijwilligers. Zij zijn het cement van onze samenleving!

* De toekomst zal meer inbreng verwachten van inwoners. Initiatieven wil Sociaal Zevenaar ondersteunen. Denk aan ouders die streven naar een speeltuin; ouderen die bijeen zijn in de open lucht willen wel eens uit de wind zitten; toiletten in het centrum; Scholen moeten blijven in dorpen want dorpen moeten dorpen kunnen blijven.

* Sport is een belangrijk item voor Sociaal Zevenaar. Goed voor je lichaam en je sociale contacten. We willen dat van jongsaf stimuleren. Invoering van een sportpas maakt het makkelijker lid te zijn van een sportvereniging. Extra deskundigheid om jeugd en talent bij verenigingen te begeleiden.

* Er komen meer parkeergelden binnen dan begroot. Stimuleer het centrum en laat gebruikers profiteren. Tot 12.00 uur middags gratis parkeren!

* Een oplossing voor de verkeersproblematiek in Babberich.

Sociaal Zevenaar is de partij voor u. Wij zijn volksvertegenwoordigers voor uw lokale belangen.  

LIJST 6