Nieuws uit Zevenaar en omstreken

Posts tagged ‘inkomen burgemeester maandloon wethouder Zevenaar verdienen watverdientdewethouder maandasalirbestuurder’

Wat verdient de wethouder en de burgemeester in Zevevenaar

Van de week zal ik het inkomen van een raadslid in Zevenaar publiceren. 

Schriftelijke vraag:

Datum indiening: 6 mei 2014

Onderwerp: verzoek om informatie loonkosten en toeslagen burgemeester en wethouders

Naam fractie: Sociaal Zevenaar
Naam raads/commissielid: P.J.M. Freriks

Inleiding/Aanleiding:

Daar Sociaal Zevenaar nog tijdens de informatieperiode een discussie wil over het gewenste aantal collegeleden vragen wij u per omgaande te melden:

Aan het college van Burgemeester en Wethouders,

1. Wat verdient de burgemeester bruto per maand (geld en geen functiecode)
2. Wat verdient een wethouder bruto per maand. (geld en geen functiecode)
3. Welke zijn de toeslagen die burgemeester en wethouders krijgen. Vakantiegeld, pensioenopbouw enz. (in geld svp en niet in codes)
4. Wat zijn de overheadkosten per fte. (in geld en niet in percentages)

Daar wij begrijpen dat 4. iets langer tijd vraagt gaarne eerst 1,2 en 3.

Antwoord:
 
Zevenaar; 23 mei 2014

Geachte heer Freriks,

Hiermee geven wij graag antwoord op de door u gestelde vragen.
De bedragen die in de beantwoording van vraag 1 t/m 3 worden gegeven zijn wettelijk vastgestelde bedragen.

1. Wat verdient de burgemeester bruto per maand (geld en geen functiecode)

De burgemeester ontvangt een bezoldiging van € 7.457,79 bruto per maand.

2. Wat verdient een wethouder bruto per maand. (geld en geen functiecode)

De wethouders ontvangen een bezoldiging van € 5.943,06 bruto per maand.

3. Welke zijn de toeslagen die burgemeester en wethouders krijgen. Vakantiegeld,
pensioenopbouw enz. (in geld svp en niet in codes)

De burgemeester ontvangt de volgende toeslagen:
Vakantietoeslag: € 7.159,44 bruto per jaar
Eindejaarsuitkering € 8.770,32 bruto per jaar
Eindejaarsuitkering nominaal € 450,- bruto per jaar
Ambtstoelage € 753,44 bruto per maand
Vaste reiskostenvergoeding € 92,50 bruto per maand.

Een wethouder die fulltime werkt ontvangt de volgende toeslagen:
Vakantietoeslag: € 5.705,40 bruto per jaar
Eindejaarsuitkering € 5.919,24 bruto per jaar
Onkostenvergoeding € 671,65 bruto per maand
Computervergoeding € 399,96 bruto per jaar.

4. Wat zijn de overheadkosten per fte. (in geld en niet in percentages)

Per fte bedraagt de overhead circa € 25.000,-.

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Team P&O-S