Nieuws uit Zevenaar en omstreken

Archief voor de ‘Sociaal Zevenaar’ Categorie

De Verkiezingslijst van Sociaal Zevenaar

19 maart kunt u kiezen. Bij Sociaal Zevenaar uit 19 kandidaten!

Sociaal Zevenaar: De Lijst

1. Paul Freriks. Zevenaar.

2. Joke Harmsen. Lathum.

3. Beate Lenderink. Zevenaar.

4. Alex Oudbier. Zevenaar.

5. Ans Maassen-Verbeten. Babberich.

6. Nicole Brinkgreeve. 7. Sara Ibraheem. 8. Roland Samuelson. 9. Ank Wildekamp. 10. Denise Diepenhorst. 11. Marianne van Kalleveen-Struik. 12. Huub Meijer. 13. Jessica Brouwer. 14. Carlijn Hamers. 15. Minnie van der Wilt. 16. Nico Heuvelink. 17. Ab Hermsen. 18. Ghislaine Lebbink. 19. Linda De Neve.

Vragen over de AIVD in Zevenaar

Vragen conform reglement der orde van de gemeenteraad van Zevenaar.

Aan het college van B. en W.

Inleiding:

Ten tijde van de aanleg van de Betuwelijn was op ieder betrokken gemeentehuis een AIVD-er gestationeerd. Zie rapport IPIT van J. Terpstra en L. van Heel.

De vragen:

1. Zijn er AIVD-ers in dienst gebleven?
2. Zou de burgemeester van Zevenaar op de hoogte worden gesteld als een AIVD-er werkzaam zou zijn op ons gemeentehuis.
3. Zou de burgemeester van Zevenaar zeggen of er een AIVD-er op het gemeentehuis is gestationeerd . (Of valt dat zogenaamd onder staatsgeheim)
4. Zevenaar kent terrorisme-gevoelige objecten. Het gasverdeelstation (direct contact met Rusland) , de autogrens A-12, de grens van personen- en goederentreinen en de grens van water. (De Rijn) Zit de AIVD en daarmee de NSA er boven op? Of weet u of de burgemeester dat allemaal niet en valt dat zogenaamd onder staatsgeheim?
5. Kunt u een overzicht geven van welke activiteiten de AIVD heeft ondernomen of weet u niets?

Sociaal Zevenaar

N.d. Paul Freriks, fractievoorzitter.

Vragen Zevenaar kosten handhaving Rhederlaagse Meren

Schriftelijke vragen van de Fractie van Sociaal Zevenaar conform reglement van orde van de Gemeenteraad van Zevenaar.

Aan het college van Zevenaar.

Geacht college

Voor de inval op Rhederlaagse meren in samenwerking met ondermeer de Landelijke politiediensten en belastingen heeft de Raad der Gemeente Zevenaar 130.000 euro beschikbaar gesteld. Dit bedrag was min of meer tevens een eis van de overige diensten om een inval op de camping te kunnen doen ten behoeve van criminaliteitsbestreiding.

Gaarne weet de fractie van Sociaal Zevenaar nog voor de behandeling van de begroting het volgende:

1. Wat is er nog over van de door de raad beschikbaar gestelde 130.000 euro.
2. Heeft het overgebleven geld al een bestemming of is die keuze aan de raad.
3. Denkt het college nog meer geld kwijt te zijn aan handhavingsactiviteiten op Rhederlaagse meren en zo ja welke activiteiten en hoeveel geld?

De fractie van Sociaal Zevenaar

Namens deze en

Met vriendelijke groet,

Paul Freriks. Fractievoorzitter.