Nieuws uit Zevenaar en omstreken

Archief voor de ‘De Liemers’ Categorie

Regionale uitvoering Participatiewet

Op deze blog zult u op de hoogte worden gehouden over de participatiewet. Van belang voor veel inwoners van de Liemers.

Zevenaar, 15 mei 2014

Liemerse colleges besluiten over uitvoeringsstructuur Participatiewet

De colleges van B en W van de gemeenten Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar hebben zich deze week uitgesproken over de wijze waarop zij invulling willen geven aan de Participatiewet.

De invoering van de Participatiewet vraagt van gemeenten dat zij beleidskeuzes formuleren, onder andere over doelgroepenbeleid en dienstverlening. Dit heeft gevolgen voor de gemeentelijke uitvoeringsorganisaties Presikhaaf Bedrijven en de Regionale Sociale Dienst (RSD).

De gemeenten zijn voornemens de uitvoering van Wwb-taken – uitkeringsverstrekking en re-integratie – dichtbij te blijven organiseren, uitgevoerd door de RSD. De RSD werkt hierbij nauw samen met de uitvoerende instanties van de overige decentralisaties. Voor de ondersteuning van de nieuwe doelgroepen – mensen met een arbeidsbeperking die nu in de Wsw of Wajong t
De uitvoering van de bestaande Wsw-taken en de uitvoering van de voorziening nieuw beschut werk, willen de colleges bij Presikhaaf Bedrijven handhaven. Hierbij wordt voorgesteld om de voorziening nieuw beschut werk alleen aan te bieden, voor zover de gemeente hier vanuit het Rijk budget voor ontvangt. Uitgangspunt voor Presikhaaf Bedrijven is om de Wsw en de voorziening nieuwe beschut werk zoveel mogelijk lokaal te organiseren, in samenhang met de Wmo-activiteit dagbesteding en in samenwerking met lokale ondernemers.

De gemeenteraden nemen in de raadsvergaderingen van juni/juli een besluit over de beleidskaders en uitvoeringsstructuur van de Participatiewet. Daarna wordt aan de RSD en Presikhaaf Bedrijven gevraagd de besluiten binnen hun organisaties te implementeren. erechtkomen en straks een beroep doen op de gemeente – worden nieuwe instrumenten ontwikkeld.

Subsidie zonnepanelen Arnhem en Nijmegen

 

Heb het bericht over de zonnepanelen teruggevonden. En negentien gemeenten doen mee en Duiven wordt door de Regio Arnhem-Nijmegen niet genoemd. P.F.

8 mei 2012

 Collectieve inkoopactie zonnepanelen in regio Arnhem Nijmegen

Negentien gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen organiseren samen een grootschalige collectieve inkoopactie voor zonnepanelen. Deze actie maakt het voor inwoners en bedrijven in de regio straks extra aantrekkelijk om zonnepanelen aan te schaffen en ze te laten installeren.

Het idee voor de actie werd eind vorig jaar gelanceerd door de gemeente Beuningen. Sindsdien zijn er in Beuningen veel enthousiaste reacties binnengekomen vanuit andere gemeenten die zich graag bij de actie willen aansluiten. Om die reden wordt de actie nu uitgebreid naar andere gemeenten in de regio.

De uitbreiding heeft als voordeel dat meer inwoners en bedrijven aan de actie kunnen meedoen. Hierdoor kan een nog betere prijs-/kwaliteitverhouding worden gerealiseerd. Inmiddels doen bijna alle gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen met de actie mee. Uiterlijk 1 juli selecteren de samenwerkende gemeenten de aanbieder van zonnepanelen met de beste prijs-/kwaliteit verhouding. Op de website www.zonnepaneelvoordeel.nl worden ontwikkelingen rondom de actie bijgehouden. Daarnaast kunnen geïnteresseerde bewoners en bedrijven op de website alvast vrijblijvend hun contactgegevens invullen om van de actie op de hoogte te blijven. De uitvoering van de actie vindt plaats vanuit het programma De Groene Kracht, voor nieuwe energie in de regio Arnhem Nijmegen. De Groene Kracht is een samenwerkingsverband van de Stadsregio Arnhem Nijmegen, MRA (Milieusamenwerking Regio Arnhem) en MARN (Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen). Daarnaast levert ook de provincie ondersteuning aan de actie.  

Inwoners en bedrijven uit de volgende gemeenten kunnen meedoen aan de collectieve inkoopactie:

Arnhem, Beuningen, Doesburg, Druten, Groesbeek, Heumen, Lingewaard, Millingen aan de Rijn, Montferland, Nederbetuwe, Nijmegen, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Ubbergen, Westervoort, Wijchen, Zevenaar.

 Noot voor de redactie: Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Mark Meijer van Energy Indeed, telefoon 06 41 70 96 52 of met Gijs Gerrits van de gemeente Beuningen, telefoon 14024.

De Bevrijding, met oprechte dank

foto: Taco Hanou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s door Taco Hanou. (van de site van a.v. De Liemers.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze foto’s heb ik ontvangen via Anja van Norel.

De buurtlinkfilm is te vinden op:

http://www.buurtlink.nl/6904AL/zevenaar/Piet+Heinstraat/4579130/Bevrijdingsloop+Wageningen-Zevenaar+4+en+5+mei

 

 

Bezoek aan burgemeester van Duiven

Binnenkort ga ik een kop koffie drinken met burgemeester Henk Zomerdijk van Duiven.

update: heb dit bericht niet afgemaakt zie ik. maar het komt er nog van….

Monumentale vergezichten

Bij een monument denken we al snel aan een gebouw. Als zo’n gebouw tot monument verklaard wordt dan is er totale bescherming in zijn voorbestaan. Er mag niets veranderd worden. Al jaren vragen enkele mensen aandacht om ook vergezichten op de monumentenlijst te plaatsen. Je garandeert dan dat er niets meer gebouwd mag worden en dat het uitzicht blijft zoals het was. Vier jaar geleden vertelde ik het de monumentencommissie. “Niet onze taak” was het antwoord. Drie jaar geleden weer hetzelfde verhaal verteld. “Niet aan de orde”. Twee jaar geleden wederom: “We kunnen er nog niets mee”. En dit jaar weer. Nu was het verheugende antwoord: “We zullen er naar kijken”. Ja bij politiek komt het soms aan op de lange adem. Twee vergezichten heb ik toegevoegd. Als je de A-12 onderdoor gaat op de Doesburgseweg zie je ze vanuit Duiven en Zevenaar. Als je goed kijkt zie je zelfs de postbank in Rheden. Hoe mooi. Zet je hier maar wat dan ook tussen, weg is het mooie vergezicht. Daarom op de monumentenlijst zodat er niets aan veranderd mag worden. Door de dichte bebouwing in Nederland zijn er al zo weinig van deze plekken meer. De hoop is dat velen die mening delen en dat daardoor de mooie plekken in Nederland in Nederland behouden mogen worden. Hebt u ook uw favoriete plekken? Plaats ze want onze omgeving behoort tot de mooiste in Nederland. Want ik heb het nog niet over onze beroemde uiterwaarden gehad waarop ik zeker nog zal terugkomen.