Nieuws uit Zevenaar en omstreken

Archief voor februari, 2014

Speerpunten Sociaal Zevenaar

Sociaal Zevenaar, Hart voor Zevenaar.

Lijst 6

Sociaal Zevenaar ondersteunt alle activiteiten die de kwaliteit van leven en het welzijn van mensen bevorderen.

Sociaal Zevenaar vindt dat de basisvoorzieningen voor jeugd en ouderen overeind dienen te blijven. De ouderen hebben geknokt voor de huidige voorzieningen!

* Wij wensen een sterk gemeentebestuur om de grote veranderingen die er aan komen op te vangen. Verstandig bezuinigen waar het kan. Overeind houden wat moet!

* Invoeren van WMO raad en participatieraad is van groot belang om burgers echte inspraak te geven.

* Veel steun aan vrijwilligers. Zij zijn het cement van onze samenleving!

* De toekomst zal meer inbreng verwachten van inwoners. Initiatieven wil Sociaal Zevenaar ondersteunen. Denk aan ouders die streven naar een speeltuin; ouderen die bijeen zijn in de open lucht willen wel eens uit de wind zitten; toiletten in het centrum; Scholen moeten blijven in dorpen want dorpen moeten dorpen kunnen blijven.

* Sport is een belangrijk item voor Sociaal Zevenaar. Goed voor je lichaam en je sociale contacten. We willen dat van jongsaf stimuleren. Invoering van een sportpas maakt het makkelijker lid te zijn van een sportvereniging. Extra deskundigheid om jeugd en talent bij verenigingen te begeleiden.

* Er komen meer parkeergelden binnen dan begroot. Stimuleer het centrum en laat gebruikers profiteren. Tot 12.00 uur middags gratis parkeren!

* Een oplossing voor de verkeersproblematiek in Babberich.

Sociaal Zevenaar is de partij voor u. Wij zijn volksvertegenwoordigers voor uw lokale belangen.  

LIJST 6 

Burgemeester Zevenaar ontkent infiltratie AIVD niet

De Burgemeester van Zevenaar heeft een mogelijke infiltratie van de AIVD binnen het personeel van de gemeente niet ontkent. Burgemeester de Ruiter, net als Plassterk lid van de PvdA, weigert de rol van de AIVD toe te lichten. Ten tijde van de aanleg van de Betuwelijn was volgens het rapport van de ITIP een AIVD-er aanwezig op alle gemeentehuizen waar de Betuwelijn werd aangelegd. De lokale partij Sociaal Zevenaar wilde weten of die AIVD-er is aangebleven en mogelijk een rol heeft gespeeld bij de inval in de camping Rhederlaagse meren in 2012. De burgemeester de Ruiter wil dat momenteel ontkennen noch bevestigen.

Burgemeester Zevenaar in maag met vragen AIVD

De burgemeester van Zevenaar weet niet goed wat hij aan moet met vragen van de rol van de AIVD in Zevenaar. Het gaat er vooral om of op het gemeentehuis een AIVD-er actief is en of de AIVD betrokken is geweest bij de inval bij de Rhederlaagse meren. Als de AIVD namelijk actief is geweest middels afluisteren en schending postgeheim kun je vragen gaan stellen bij de rechtmatigheid van de inval in 2012 van landelijke politiediensten.

Schriftelijke vraag:

Datum indiening: 7 februari 2014

Onderwerp: AIVD-Rhederlaagse meren

Naam fractie: Sociaal Zevenaar
Naam raads/commissielid: P.J.M. Freriks

Aan het college van Burgemeester en Wethouders,

Inleiding/Aanleiding:

Gebleken is dat de AIVD op ruime schaal telefoons heeft afgeluisterd. Ook heeft zij al of niet het briefgeheim geschonden door maildataverkeer te onderscheppen.

Onze vragen:

1. Hebben de landelijke politiekorpsen gebruikt gemaakt van de AIVD bij haar inval op het park Rhederlaagse meren in 2012?

2. Heeft de gemeente Zevenaar gebruik gemaakt van diensten van de AIVD?

3. Zou de burgemeester van Zevenaar het geweten hebben indien er gebruik was gemaakt van de AIVD?

4. Zou u indien de overheid de AIVD heeft ingeschakeld dit willen bestempelen als onrechtmatig of verwachtte u een terreurdreiging vanuit deze camping?

Antwoord:

Waar het gaat om de AIVD en haar medewerkers ligt de verantwoordelijkheid bij de rijksoverheid.

Datum indiening: 6 februari 2014

Onderwerp: aanwezigheid van AIVD-ers op het gemeentehuis van Zevenaar

Naam fractie: Sociaal Zevenaar
Naam raads/commissielid: Paul Freriks

Aan het college van Burgemeester en Wethouders,

Inleiding/Aanleiding:

Ten tijde van de aanleg van de Betuwelijn was op ieder betrokken gemeentehuis een AIVD-er gestationeerd. Zie rapport IPIT van J. Terpstra en L. van Heel.

Onze vragen:

1. Zijn er AIVD-ers in dienst gebleven?

2. Zou de burgemeester van Zevenaar op de hoogte worden gesteld als een AIVD-er werkzaam zou zijn op ons gemeentehuis.

3. Zou de burgemeester van Zevenaar zeggen of er een AIVD-er op het gemeentehuis is gestationeerd . (Of valt dat zogenaamd onder staatsgeheim)

4. Zevenaar kent terrorisme-gevoelige objecten. Het gasverdeelstation (direct contact met Rusland) , de autogrens A-12, de grens van personen- en goederentreinen en de grens van water. (De Rijn) Zit de AIVD en daarmee de NSA er boven op? Of weet u of de burgemeester dat allemaal niet en valt dat zogenaamd onder staatsgeheim?

5. Kunt u een overzicht geven van welke activiteiten de AIVD heeft ondernomen of weet u niets?

Antwoord:

Waar het gaat om de AIVD en haar medewerkers ligt de verantwoordelijkheid bij de rijksoverheid.

De Verkiezingslijst van Sociaal Zevenaar

19 maart kunt u kiezen. Bij Sociaal Zevenaar uit 19 kandidaten!

Sociaal Zevenaar: De Lijst

1. Paul Freriks. Zevenaar.

2. Joke Harmsen. Lathum.

3. Beate Lenderink. Zevenaar.

4. Alex Oudbier. Zevenaar.

5. Ans Maassen-Verbeten. Babberich.

6. Nicole Brinkgreeve. 7. Sara Ibraheem. 8. Roland Samuelson. 9. Ank Wildekamp. 10. Denise Diepenhorst. 11. Marianne van Kalleveen-Struik. 12. Huub Meijer. 13. Jessica Brouwer. 14. Carlijn Hamers. 15. Minnie van der Wilt. 16. Nico Heuvelink. 17. Ab Hermsen. 18. Ghislaine Lebbink. 19. Linda De Neve.