Nieuws uit Zevenaar en omstreken

Archief voor november, 2013

Afbeelding

En nog een foto van de Leuro

En nog een foto van de Leuro

Heb ik beloofd aan Gerard Hendriksen,

Afbeelding

Geld en miljoenen

Geld en miljoenen

Waar haal je miljoenen vandaan? Dat doe je op gelijke wijze als de Nederlandse staat.

In deze koffer een half miljoen leuro. De rest ligt ook op een andere plaats. Het geld is klaar voor als we 1 Liemerse gemeente worden. Dan ook 1 geldstelsel: De Leuro.

In de volgende waarden:

2,5 Leuro (Rijnwaarden)
5 Leuro (Zevenaar)
10 Leuro (Duiven)
20 Leuro (Westervoort)

Op de geldsoort zijn van de diverse gemeentes opmerkelijke beelden geplaats/gedrukt/gewatermerkt.

Dit geld is vooral bedoeld ter stimulering van de regionale economie.

geprobeerd Standvastig

meer met kleuren en muziek

 

Vragen Zevenaar kosten handhaving Rhederlaagse Meren

Schriftelijke vragen van de Fractie van Sociaal Zevenaar conform reglement van orde van de Gemeenteraad van Zevenaar.

Aan het college van Zevenaar.

Geacht college

Voor de inval op Rhederlaagse meren in samenwerking met ondermeer de Landelijke politiediensten en belastingen heeft de Raad der Gemeente Zevenaar 130.000 euro beschikbaar gesteld. Dit bedrag was min of meer tevens een eis van de overige diensten om een inval op de camping te kunnen doen ten behoeve van criminaliteitsbestreiding.

Gaarne weet de fractie van Sociaal Zevenaar nog voor de behandeling van de begroting het volgende:

1. Wat is er nog over van de door de raad beschikbaar gestelde 130.000 euro.
2. Heeft het overgebleven geld al een bestemming of is die keuze aan de raad.
3. Denkt het college nog meer geld kwijt te zijn aan handhavingsactiviteiten op Rhederlaagse meren en zo ja welke activiteiten en hoeveel geld?

De fractie van Sociaal Zevenaar

Namens deze en

Met vriendelijke groet,

Paul Freriks. Fractievoorzitter.

Afbeelding

Samenwerking AIVD en ASN

Samenwerking AIVD en ASN

Thomas Andrews Drake (born 1957) is a former senior executive of the U.S. National Security Agency (NSA), a decorated United States Air Force and United States Navy veteran, and a whistleblower.

Thomas Drake heeft al eerder zijn boekje open gedaan. Samen met Snowden hebben ze uren lang gepraat over de afluistersituatie ook die in West Europa. In de NRC van zaterdag 27 oktober j.l. legt hij de samenwerking uit tussen de AIVD en NSA. Geheime diensten hielpen de NSA met nog meer informatie dan gevraagd werd. Allemaal in de veronderstelling dat ze info terugkregen. Misschien daarom een blije Rutte die het zegt fijn te vinden dat de dialoog op gang is gekomen na het afluisteren van Merkel? Of Plassterk, want Timmermans moet blijkbaar zwijgen, die er helemaal een potje van maakt. “Ik mag dit zeggen want de Amerikanen hebben het niet als geheim bestempeld”. Natuurlijk begrijp ik dat we terroristische aanslagen moeten voorkomen en zware criminelen opsporen. Maar Thomas Drake is duidelijk: “Spionage werkt verslavend, je wilt steeds meer te weten komen”.