Nieuws uit Zevenaar en omstreken

Archief voor juli, 2012

Carla de Jong laat karakters sterven

 Hebben we een mooi thrillerschrijver die absoluut niet onder doet voor Scandinavische hypers, besluit Carla de Jong zomaar om te stoppen met thrillers en zich alleen te richten op romans. Had ik me net verheugd heel veel tijd te mogen optrekken met fraaie personages als Brigitta Reve, maar ook Peter en zelfs Anton en haar vriendinnen. En dan zegt de schrijfster ik stop met die personnages terwijl je als lezer hoopt dat er nog een tiental bijkomen. Met haar hoef je het niet in Zweedse schrijvers te zoeken. En ik kan het weten wat ik heb er wat afgelezen,

Van daar mijn oproep aan Carla de Jong: “Beste Carla, ik hou van je schrijfstijl en je personnages. Zou je niet plotieachtige boeken erbij kunnen schrijven? Bij voorbaat hartelijk dank!!”

 

Als ik zo kon schrijven dan kwamen er 20 boeken met Brigitta en Peter. 

 

schrijf je boek en houd je droom vast

De vijf W’s volgens… Carla de Jong (interview, 2010)

‘IK WORD GEDREVEN DOOR EEN FASCINATIE VOOR MENSELIJK GEDRAG’

De vijf genomineerden voor de Gouden Strop 2010 presenteren vandaag zichzelf en hun kansrijke thriller aan de hand van de vijf journalistieke W’s: WieWatWaarWanneer enWaarom én een bonusvraag. Na haar goed ontvangen psychologische
roman ‘In retraite‘, heeft Carla de Jong met haar tweede boek, de thriller ‘Serpent‘ de shortlist gehaald. Weet de Amsterdamse bestuursadviseur haar nominatie te verzilveren? ,,Een lezer schreef me dat hij na weken nog steeds af en toe dacht ‘Hoe zou het met ze zijn?‘, alsof de hoofdpersonen vrienden van hem waren.”

(Door Peter Kuijt)

Vertrek naar BAT rond

Dankzij het aannemen door een mede door Sociaal Zevenaar gesteunde motie is het vertrek naar het BAT-gebouw van het gemeentehuis een feit. Daarmee is het Batgebouw gered en krijgt de kerkstraat een extra impuls. De motie werd aangenomen met 15 stemmen voor en 0 tegen. Dus een unaniem genomen beslissing. CDA, Lokaal Belang en Sociaal Zevenaar stemden voor. SP, PvdA, D66 en VVD konden niet kiezen en gingen plassen of zo.

Prachtig dat we dit hebben gerealiseerd en zodoende verpaupering van het BATterein hebben weten te voorkomen.

Reactie op onjuist gebruik van artikel 15

Onderwerp: Artikel 15
Zevenaar, 1 juli 2012Aan het college van B. En W. der gemeente Zevenaar.

Geacht college.

Bijgevoegd heb ik de brief die door de voorzitter van het college en gemeenteraad is verzonden op 2 augustus 2010.
Niet eerder heb ik hier niet in het openbaar gereageerd daar deze brief niet openbaar was. Nu hij dat wel is komt veel “oud zeer” weer boven. Ondermeer dat ik het absoluut niet eens ben met de inhoud van deze brief.

Omdat de brief openbaar is gemaakt wens ik ook de inhoud van tafel. Met andere woorden: Het is een eis mijnerzijds dat deze brief wordt ingetrokken en als niet verzonden wordt beschouwd.

Mocht u niet ingaan op mijn verzoek dan ben ik voornemens het advies in te winnen bij de Minister van Binnenlandse Zaken daar ik me in de uitoefening van mijn functie als raadslid voel belemmerd. Mij is ook gebleken dat het door u genoemde artikel niet bedoeld is in een kwestie als met ambtenaar Kemperman.

In deze verwijs ik ook naar de gerechtelijke uitspraak aangaande het rapport Bunt en mijn directe reactie na het ontslag van ambtenaar Kemperman zowel bij u als bij het presidium.

Hoogachtend,

Paul Freriks
Fractievoorzitter Sociaal Zevenaar.