Nieuws uit Zevenaar en omstreken

Moties Sociaal Zevenaar bij begrotingsbeschouwingen

Geplaatst door Paul Freriks op november 1, 2011

Laten we hopen dat de raad reageert zoals onderstaande toeschouwers op onze moties en amendementen.

1. Motie van Sociaal Zevenaar.
De juiste weg voor geldstromen, ook voor raadsleden.De raad van de gemeente dient zorg te dragen dat geldstromen op de juiste en correcte wijze hun weg vinden naar de doelen waarvoor ze worden begroot.
Dat geldt ook en misschien wel temeer voor vergoedingen aan raadsleden. De gemeente Zevenaar maakt nu de vergoeding van een der raadsleden over aan de partij van het raadslid over terwijl in de begroting wordt aangegeven dat het geld ontvangen wordt door raadsleden.
De raad van de gemeente Zevenaar vindt dit een niet wenselijke situatie. Vergoedingen van raadsleden dienen overgemaakt te worden op een bankrekeningnummer van een raadslid. Wat raadsleden er daarna mee doen is hun eigen verantwoording.
Derhalve besluit de raad der Gemeente Zevenaar dat raadsvergoedingen alleen rechtstreeks aan raadsleden kunnen worden uitgekeerd en dat een partij waar het raadslid, lid van is in deze geen onderdeel van de betaling kan zijn.
Zevenaar, 2 november 2011
Fractie Sociaal Zevenaar,

2.
Amendement Begroting 2012 Sociaal Zevenaar.
Bezuiniging personeel.
Tijdens de behandeling van de PUR 2011 kon geconstateerd worden dat dit jaar het budget voor personeel (weer) nu met een half miljoen wordt overschreden richting de twee-en-een-half miljoen euro. Exclusief nog de extra inhuur van juridische ondersteuning van het college betreffende arbeidsaangelegenheden (ex)werknemers.
De raad van Zevenaar ziet dit als een niet wenselijke ontwikkeling. De raad constateert dat het college tijdens de behandeling van de PUR niet kon of wilde ingaan op het feit hoe het zo kon komen. Ook bleef onduidelijk op welke beleidsvelden en werkzaamheden overschrijdingen zijn ontstaan. De conclusie is gerechtvaardigd dat het college inhuur van personeel en de overschrijding van het budget daarvan als een onomkeerbaar feit accepteert.

De raad van Zevenaar is van mening dat een bezuinigingsopdracht van 500.000,– euro op het budget personeel uitvoerbaar en realiseerbaar is. Realiseerbaar o.a. door meer goedkoper eigen personeel in lagere loonschalen. Daarnaast kan deregulering en inkrimpen van taken arbeidsplaatsen opleveren. Daarnaast kan bij juridische procedures minder gebruik gemaakt worden van advocatenbureaus. Ook dient de organisatie alle beleidswerkzaamheden opnieuw tegen het licht te houden.

Derhalve besluit de raad

500.000,– Euro te bezuinigen op het budget personeel.
Zevenaar, 2 november 2011

Fractie Sociaal Zevenaar,

3.
Amendement Stg. Kinderboerderij Zevenaar.
Geen bezuiniging op kinderboerderij.
De raad van de gemeente Zevenaar constateert dat met veel handen en voeten en enthousiasme vorm wordt gegeven aan de kinderboerderij op park Rosorum.

Met een relatief laag bedrag en met gesubsidieerde arbeidsplaatsen voor mensen die op afstand staan op de arbeidsmarkt wordt een belangrijke voorziening waar veel gebruik van gemaakt wordt overeind gehouden.
Derhalve besluit de raad van Zevenaar geen bezuiniging door te voeren bij de Stg. Kinderboerderij Zevenaar en haar budget met het normale indexcijfer te verhogen.
Zevenaar, 2 november 2011

Fractie Sociaal Zevenaar,

4. Amendement begroting 2011 logopedie.

Geen bezuiniging op logopedie.De raad van de gemeente Zevenaar neemt jaar op jaar kennis van de resultaten van de logopedie en haar screeningsresultaten.

De werkzaamheden passen in de visie van de raad die vindt dat kinderen zo veel mogelijk gelijkerwijze aan onderwijs dient te kunnen deelnemen. Daarbij past het vroegtijdig signaleren van spraakstoornissen.
Derhalve besluit de raad niet te bezuinigen op het budget voor de logopedie.
Zevenaar, 2 november 2011
Sociaal Zevenaar,

5. Motie m.b.t. de Atletiekvereniging A.V. “de Liemers”.
De onderhandelingen tussen het gemeentebestuur en de atletiekvereniging verlopen niet naar de wens van deze vereniging. Onder meer begrijpt de Atletiekvereniging niet dat zij de extra kleedkamers voor gebruik door het Liemers College zelf dient te betalen. Ook vindt zij geen gehoor voor het specifieke feit dat bij deze vereniging hoort nl. dat zij geen inkomsten kan genereren uit entreegelden en/of barinkomsten daar er voornamelijk alleen atleten gebruik maken van de kantine. (zij drinken te doen gebruikelijk gratis thee) De te betalen contributie kan niet nog meer verhoogd worden.

De raad van de gemeente Zevenaar roept het college van B. en W. op om de onderhandelingen met de atletiekvereniging te hervatten en alles in het werk te stellen om tot een positief resultaat te komen.

Zevenaar, 2 november 2011

Sociaal Zevenaar

6. Amendement OZB
De raad van de gemeente Zevenaar constateert dat door bezuinigingen de lasten voor de burgers toenemen.

Juist in tijden van krapte is het niet gewenst door maatregelen het bestedingspatroon van onze burgers negatief te beïnvloeden.
Derhalve besluit de raad der Gemeente Zevenaar geen OZB-verhogingen door te voeren anders dan de normaal geindexeerde prijsverhoging.

Zevenaar, 2 november 2011
Fractie Sociaal Zevenaar,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: