Nieuws uit Zevenaar en omstreken

Archief voor oktober, 2011

Kidzclub Kerk voor Nu

Afgelopen zomer ben ik een paar keer ingevallen bij de kidzclub van onze kerk “Kerk voor Nu”, een Baptistengemeente. Daar me dat goed beviel en er allemaal leuke kinderen en begeleiders rondlopen heb ik me opgegeven toen er mensen werden gevraagd om eens in de vijf weken tijdens de dienst met kinderen bezigheden te zoeken zodat zij niet in de dienst hoeven te zitten. Of positief gezegd, zodat hun ouders rustig de dienst kunnen bijwonen. Of nog positiever omdat de begeleiders denken iets voor de kinderen te kunnen betekenen. We willen iets toevoegen aan hun leven dromen wij en hen wat dichter bij God brengen. Dat is dus de doelstelling.

En waarom dit stukje geschreven? Nou eigenlijk alleen omdat ik enthousiast ben en misschien kan ik dat overbrengen zodat meer mensen enthousiast worden. Neem nu vanmorgen. Jonathan (mijn medebegeleider) en ik waren afgelopen woensdagavond bij elkaar geweest om het programma voor vandaag voor te bereiden voor de “oudste” groep, leerjaar 7 en 8. Daarvoor is al een algemeen opzetje gemaakt. Het onderwerp was het verhaal dat de Israelieten die uit Egypte trokken en daarvoor Gods steun kregen. Hij maakte een weg door de zee en de 600.000 (excl. kinderen) trokken er doorheen terwijl ze op de hielen gezeten werden door Egyptenaren. Toen laatstgenoemden in de achtervolging halverwege waren en de Israelieten droog  de overkant hadden bereikt, liet God de zee zich weer samenvoegen en de Egyptenaren verdronken en alles verging met man en muis.

Jonathan en ik hebben eerst even gebrainstormd of God geen buitenproportioneel geweld gebruikt heeft volgens ons. (want wij vermoedden een vraag in die richting te krijgen. zovan: “Waarom heeft God al die Egyptenaren laten verdrinken? Ja je moet als je de jeugd bijbelonderricht geeft overal rekening mee houden.PF)  Nou ja hier kwamen we wel uit. We hadden ook besloten minder de nadruk op de rol van Mozes te leggen die we als enigzins bekend veronderstelden en ons meer zouden richten op de beschermende rol aan de achterzijde van de groep, de leidende aan de voorzijde en de goede afloop. (Geloof is de aan zekerheid grenzende hoop dat alles voor diezelfde gelovige in orde komt en het mooiste ons nog te wachten staat) Een spel erbij bedacht van leiden en volgen (ski’s waar je met z’n tweeen op moest) en daarna de bijbeltekst die we tekstueel verknipt hadden en die de kinderen al lezend weer op de goede volgorde mochten leggen. En toen was de tijd al weer om. Jonathan en ik  beginnen de ochtend altijd met een “sociaal rondje” zoals we dat noemen. Alle kinderen mogen even kwijt wat ze voor op hun tong hebben liggen. Een der kinderen was naar een Dino-museum geweest. Ja vroeg een ander waarom staan de dino’s niet in de Bijbel en ja wat je zegt die fossielen kunnen geen 200 miljoen jaar oud zijn want toen bestond de aarde nog niet. Nou daar hadden we al ons onderwerp voor de volgende keer. Misschien opperde ik moeten we even een uitstapje uit het programma maken en dat Jonathan en ik volgende keer vertellen waarom de dinosaurissen niet genoemd worden in de Bijbel. Dat leeft blijkbaar.

Nou wat zei ik, leuk of niet leuk…… Leuk toch! Interesse ga naar www.kerkvoornu.nl en lees de volgende keer hier waarom dino’s niet in de Bijbel voor komen.

Bezuinigingen Zevenaar

De “begrotingsweek” zit er op wat de commissies betreft. Het was een komen en gaan van verenigingen die te hoop liepen tegen de voor hen geplande bezuiniging. 10% bezuinigen per vereniging en sommige activiteiten helemaal wegbezuinigen. Voor die methode heeft het Zevenaarse College van B. en W. gekozen. Daar hebben ze de handen in de raad nog niet geheel voor op elkaar gekregen. Zoals het er nu naar uitziet wordt de behandeling van de begroting op 2 november een marathon-zitting van smiddags 14.00 uur tot in ieder geval middernacht. Als we er  dan al uit zijn want anders gaan we gewoon door of eventueel de volgende dag verder.

Sociaal Zevenaar spitste zijn bijdrage toe op een handvol punten. 10% Weg bij de Zevenaarse verenigingen en instellingen dan  dat percentage ook weg bij proffesionele zorg als Maatschapelijkwerk via de Thuiszorg bijvoorbeeld. Maar daar wordt nu net niet op bezuinigd! Als ook niet op de eigen organisatie. Ja het college heeft laten weten 50.000 euro te willen bezuinigen op het ambtenarenapparaat. Dat is natuurlijk symboliek van de bovenste plank. Sociaal Zevenaar heeft al te kennen gegeven dat ze niet wil bezuinigen op haar ambtenaren maar op de inhuur van derden. Dat was dit jaar 2 miljoen en wordt met een half miljoen overschreden. Blijkbaar is er te weinig wil en stimulans hier eidelijk eens wat aan te doen. Sociaal Zevenaar stelt voor 500.000 euro te bezuinigen op inhuur personeel. Daardoor wordt de organisatie wel gedwongen goedkoper en nauwkeuriger om te gaan met personeel. Daarnaast vinden wij dat de logopediescreening voor alle kinderen moet blijven bestaan. Achterstanden kunnen dan in een vroeg stadium worden weggewerkt en kinderen starten het onderwijs met gelijke kansen. Ook de kinderboerderij Rosorum willen we ontzien. Ook vinden wij dat de kunstgrasvelden op Hengelder nu eindelijk gerealiseerd dienen te worden. Dat willen we in 2012 bereikt hebben. Het plan van de gezamelijke sportverenigingen op Hengelder geven daartoe een goede aanzet. Daarnaast hebben we nog de nodige wensen die we zullen omzetten in amendementen en moties. Mijn inschatting is dat er van alle partijen in totaal wel 200 amendementen en moties kunnen komen. Ja we hebben in Zenaar te doen met partijen die niet schromen uitspraken van de gehele raad te vragen. Sociaal Zevenaar verheugt zich nu al op de begrotingsbehandelingen in de raad en zal bijdragen aan een constructieve discussie.

Sport in Zevenaar

Sport in Zevenaar
Geplaatst door Paul Freriks op oktober 6, 2011

Vandaag was er even op Twitter een discussie met dhr. P. Kemperman (V”zitter DCS) over de sportvelden en de aanleg van kunstgras. Zelf dacht ik in eerste instantie dat het een gelopen race was. Met Lokaal Belang in het college leek me aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat er een positieve besluitvorming uit was gekomen. Ik was verbaasd dat er een uitstel tot 2013 uitgerold is. Niet altijd is uitstel gelijk aan afstel maar je weet maar nooit. Ik denk dan ook dat Lokaal Belang in het college met zich heeft laten dollen. Nu is het aan de fractie van deze partij dit te herstellen.

Nieuw kunstgras is een onderdeel van het opknappen van sportpark Hengelder. 2 Velden voor Korfbal, 3 voor hockey en 1 voor DCS en 1 voor OBW. Voor korfbal is het van het grootste belang. Zij zijn de enige club in hun competitie (van het hoogste team) die nog op gewoon gras speelt. Daardoor krijgen ze onherroepelijk achterstand t.a.v. techniek, aanpassing aan kunstgras enz. t.o.v. de andere verenigingen. Bij hockey is het gewoon verplicht en er is een enorme aanwas om te hockeyen. Wie had ooit gedacht dat je tegen vieren allemaal jonge mensen met een hockeystick naar de sportvelden ziet vertrekken. Dan het voetballen. Duidelijk is dat tijdens de zomer het voetbal te lang stil ligt. Juist als de jeugd over veel vrije tijd beschikt. Soms wel 3 maanden om het gras te laten herstellen. Daarnaast zie je bij DCS in ieder geval een goede poging meer Zevenaarse jongens in het eerste te laten spelen. Ook in het amateurvoetbal worden spelers nogal eens “gekocht” en ze gaan van vereniging tot vereniging. Tel daarbij een dure trainer en ziet waar mijn reserves t.a.v. het amateurvoetbal vandaan komen. Maar ik ben om. Sinds dinsdagavond en gisterenavond. Dinsdagavond omdat ik het geweldig vind hoe ze samen met elkaar als sportverenigingen optrekken! Dat is goed, heel goed zelfs. Voor het imago van het sportpark maar ook voor de sport op zich. Ook voor de korfballers die zich toch ondergewaardeerd wisten ten opzichte van b.v. het voetbal! Een poging mijnerzijds om te zien of in het verenigingspact viel te roeren had geen succes. Hulde aan de inspreker.

Gisteren werd duidelijk in de besloten vergadering over de GREX dat er veel miljoenen bij moeten bij het risicofonds voor Zevenaar-Oost. Tot mijn verbazing heeft het college de laatste tranche van de Nuongelden hiervoor al achterovergetrokken. Dat vind ik oneigenlijk gebruik van de Nuongelden. Die moesten zoveel mogelijk en zo dicht mogelijk bij de mensen terecht komen daar zij tenslotte die Nuongelden bij elkaar betaald hebben. Je kunt het m.i. niet maken om wel 17 miljoen direct in een nieuw gemeentehuis te stoppen en geen ruime 2 miljoen voor de sportverenigingen die fantastisch werk leveren. Nu vraag je van de sportverenigingen te faseren. Nou zou ik zeggen, laten we maar lekker gaan faseren met het nieuwe gemeentehuis op het BATterrein en daar zonodig 2 miljoen uittrekken. Er zullen vast de nodige moties komen op 2 november bij de begrotingsbehandelingen. Er zal er zeker 1 bijzitten om al in 1212 te beginnen met kunstgras. Lokaal Belang is hierbij de belangrijkste speler. Zij kunnen hiermee hun collegeleden corrigeren en dat wordt tijd.

Bij al het sportgeweld op Hengelder wil ik toch even opkomen voor de atletiekvereniging “de Liemers”. Kleedkamers, douches en krachthonk bevinden zich in een barak. Ook de kantine is bouwvallig. Deze vereniging met veel talenten (o.a. twee van Ned. teams junioren) heeft als grote nadeel geen inkomsten uit de kantine te kunnen krijgen. Wat drinken de atleten? Thee. Dat is de traditie. Na het sporten wordt er gratis thee geschonken. Ook heffen van entreegelden is niet aan de orde. Een bijzondere situatie derhalve waar deze vereniging al de nodige aandacht voor heeft gevraagd. Ze kan het nodige zelf ophoesten maar komt 100.000 euro te kort. Ook daar zal Sociaal Zevenaar tijdens de algemene Beschouwingen van 2 november aandacht voor vragen.

Zevenaar is niet alleen een Muziekstad, uitgaansstad, culturele stad maar ook een sportieve stad. Waar voornoemde DCS-voorzitter gelijk in heeft is dat je juist in mindere tijden niet het voorzieningenniveau omlaag moet halen. Dan ben je echt verkeerd bezig en trekken jongeren en sportievelingen weg die we nu nog kunnen binden aan onze verenigingen. Want laten we wel wezen: al die grote verenigingen in Arnhem, Nijmegen en Apeldoorn trekken aan onze talenten. Daarom moeten we zorgdragen voor een gezonde sportthuishaven!